RSS Feed
News
Apr
4
[INFO] compatibiliteit Firefox en Clearmedia vCloud Director
Posted by Niels Willemsen on 04 April 2017 12:14

Beste Partner, Klant,

Sinds Firefox versie 52 (release in maart) is er geen ondersteuning meer voor op Flash gebaseerde plugins. Dit betekend dat de VMware browser plug-ins, waar onze vCloud Director gebruik van maakt, niet meer werken. Wanneer je de console van een VM probeert te openen zal de browser blijven vragen om een plugin te installeren.

Om dit probleem op te lossen kan je, als alternatief op de normale Firefox release, gebruik maken van Firefox ESR. De ESR versie zal nog steeds op Flash gebaseerde plugins ondersteunen, waaronder ook de VMware browser plug-in.

1) Download ESR (Extended Support release) van de mozilla-website. Gebruik de 32-bit versie, NIET de 64-bit versie. Link: https://www.mozilla.org/nl/firefox/organizations/all/ (kies je taal).
2) Verwijder alle vorige Firefox en VMware Remote Console plugin software.
3) Installeer Firefox ESR.
4) Installeer de VMware remote Console Plugin software met administrator privileges
5) Open firefox en log in op ClearMedia vCloud Director.
6) Linksboven kan je in Forefox alle nodige plug ins in of uitschakelen. Schakel ze allemaal in. Wanneer je de console van een VM probeert te openen, geef aan de site toestemming op een pop-up te openen.
7) Herstart Firefox. Als de bovenstaande stappen gevolgd zijn zal je de console terug kunnen openen.

Mocht het nog steeds niet mogelijk zijn om de console te openen, gelieve dan contact op te nemen met onze support.

Het ClearMedia Support-team---
Dear Partner, Customer,

Since Firefox version 52 (released in March) there is no longer support for Flash-based plugins. This also means that the VMware browser plug-ins, needed to open the console on our vCloud Director, no longer work. When trying to open the console, the browser keeps asking to install the plug-in.

To fix this problem can you use the Firefox ESR version instead of the normal Firefox release channel. This ESR version will still support Flash-based plugins, such as the VMware browser plug-in.

1)    Download Firefox ESR (Extended Support release) from the website. Use the 32-bit version, NOT the 64-bit version. Link: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/all/ (choose your language).
2)    Remove all previous Firefox and VMware Remote Console Plug-in software.
3)    Install the Firefox ESR on your system.
4)    Install the VMware Remote Console Plug-in software with administrator privileges.
5)    Open Firefox and login to Clearmedia vCloud Director.
6)    On the top left of Firefox you can enable or disable the needed plug ins. Enable all of them. When trying to open the console, allow the site to open pop-ups.
7)    Close Firefox and restart it. You should now be able to open the Console again.

If you still have problems after following the steps above then you can contact us via email, referencing the issue above.

The ClearMedia support team
--


Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments: